Voorwoord

Zonder water, geen later

Donderdag 15 september was het zover. Het rapport van de onafhankelijke Adviescommissie Droogte, waar we naar uitkeken en misschien wel een beetje bevreesd voor waren, werd gepresenteerd door Melanie Maas Geesteranus, voorzitter van de commissie . We kregen misschien wel meer dan we vooraf verwachtten. Het rapport ‘Zonder water, geen later’ gaat uit van een langetermijnperspectief tot 2040. Het is gedegen, diepgaand én breed, vol met details en krachtig cijfermateriaal. Alle aspecten van droogte zijn onderzocht: het Brabantse landschap, de ingrepen die in de historie zijn verricht, de gevolgen ervan voor beken, rivieren en waterstanden en het actuele gebruik van (grond)water. En natuurlijk de adviezen aan iedereen om er snel – maar wel doordacht - werk van te maken.

Om de verdroging van Brabant te keren en de watervraag en het aanbod in 2040 weer in balans te krijgen, is iedereen aan zet: provincie, waterschappen, drinkwatermaatschappijen, industrie, maar ook het Rijk, gemeenten, agrariërs, natuurbeheerders en burgers.

Bij de presentatie van de adviezen zijn we serieus uitgedaagd: begin bij de moeilijkste opgaven, in plaats van bij het laaghangend fruit. Daarover gaan wij binnenkort met het BBG (Breed Bestuurlijk Grondwateroverleg) en andere partijen aan tafel. Want één ding is duidelijk: we nemen dit rapport serieus en gaan er samen mee aan de slag. Het moet, met moed.

Hagar Roijackers, gedeputeerde provincie Noord-Brabant, voorzitter Breed Bestuurlijk Grondwateroverleg

Kees Jan de Vet, dijkgraaf Brabantse Delta en voorzitter Noord-Brabantse Waterschapsbond

Deel deze pagina