Tafelgesprekken

Na afloop van de presentatie van het rapport gingen de aanwezigen aan diverse tafels met elkaar in gesprek over het advies. Er werd met aandacht geluisterd en gesproken. Moderatoren begeleidden het gesprek en verwerkten de input. Het totaal aan gespreksnotities wordt als input aangeleverd bij het Breed Bestuurlijk Grondwateroverleg. Op deze pagina staat een selectie van reflecties en statements van de deelnemers aan de tafelgesprekken.

Samenwerking

 • "Mooi resultaat dat goed laat zien dat we alleen door samen te werken een oplossing kunnen vinden."
 • "Burgers horen bij de beweging voor goed waterbeleid."
 • "Het moet samen én integraal én gebiedsgericht."
 • "Laten we efficiënt samenwerken. En maak gebruik van kennis uit het veld."

Waterbewustzijn

 • "Hoe breng je dit over op de burger?"
 • "Doorzettingsmacht JA maar wel eerst draagvlak."
 • "Het onderwerp is zeker niet nieuw en de opgaven en oplossingen ook niet. Vele andere onderzoeken (waaronder al een rapport uit 1999) gaven eenzelfde lijn. Wat toen ontbrak was het urgentiebesef. Die tijd is nu wel anders…"
 • "Drinkwater is te goedkoop, maar het is de vraag of nu het goede moment is om aan tarieven te sleutelen."

Doen

 • "Kijk over de grenzen (we zijn niet (meer) het beste jongetje van de klas)"
 • "Niet bij laaghangend fruit beginnen maar eerst de systeemverandering aangaan (hoe moeilijk het ook is)."
 • "Wat we moeten doen, is logisch maar niet makkelijk."
 • "Veel gebeurt al, maar niet snel genoeg. 2040 is dichtbij."
 • "Wat nodig is, zijn LEF en DAADKRACHT, met inzet op DRAAGVLAK"
 • "Think Big (denk vanuit Brabant / NL), act small (doe het in gebieden / gebiedsgericht). Handel niet vanuit de totale waterbalans van Brabant, maar die vanuit gebieden."
 • "Bij ophogen grondwaterstanden zullen er best plaatsen zijn met negatieve effecten maar op heel veel plaatsten juist positieve effecten. De balans is dus positief. Maatwerk lost veel op in het peilbeheer."
 • "Verplichte opvang regenwater NU invoeren."
 • "Principe: je mag alleen x onttrekken als je ook x infiltreert (geen druppel in riool)."

Rapport

 • "Bang voor de gevolgen van het rapport? Eerder bang voor de situatie zonder rapport!"
 • "Zonder water, geen later. Maar later is allang begonnen."
 • "Goed dat het rapport concreet is met acties en getallen!"
 • "Gaan de opdrachtgevers zich houden aan de conclusies van het rapport?"
 • "Wat valt op in advies:
 • Kuubs vallen op, veel onttrekking, veel te infiltreren
 • Doe de moeilijke dingen eerst, bijv. grondwateronttrekking landbouw
 • ‘Later’ is al begonnen, en 2040 lijkt wel erg ver weg
 • Hoe ga je de burger betrekken en hen bewust maken? Dit moet je meenemen in de gebiedsgerichte aanpak en op andere manieren
 • Weinig nieuws, dit weten we al veel langer, gebruik financiële prikkels
 • Grootste uitdaging: grondwaterstand structureel omhoog krijgen"

Droogtefonds en -regisseur

 • "Denk in de aanpak niet meer vanuit schade(vergoeding) maar maak een omwenteling naar transitie(vergoeding), beloon “droogtediensten” (bijv. teelt volgt peil)"
 • " Vóór een regisseur, want duidt het belang van aanpak en is boegbeeld voor droogte, zodat het thema het niet aflegt tegen de andere thema’s."
 • “Tegen een regisseur, want zie meer heil in een integrale aanpak als onderdeel / in samenhang met NPLG / NOVEX. Laadt hiermee “Klimaat” als onderdeel van het NPLG nadrukkelijk met Droogte."
 • "Wie is nu verantwoordelijk voor het grondwater in Nederland? Dit frustreert verandering en aanpakken (hier helpt de regisseur niet mee)."

Deel deze pagina