De ondernemers in beeld

Deze 16 impactondernemers zijn een bron van inspiratie. Zij vonden een innovatieve oplossing voor actuele maatschappelijke uitdagingen. Zoals het creëren van werk voor mensen die graag willen werken maar moeilijk een baan vinden of voor het groeiende plasticprobleem. Iedere onderneming is uniek en samen maken ze de wereld eerlijker, socialer en groener.

Bernice Kamphuis

Struikroven

Impact

Struikroven is een mooi voorbeeld hoe leuk duurzaamheid kan zijn en kan bijdragen aan zoveel aspecten: biodiversiteit, klimaatadaptiviteit, circulariteit en sociale cohesie. Struikrovers redden namelijk planten van de sloop. Door de komst van nieuwbouw, sloop of renovatie van een woonwijk wordt al het bestaande groen in tuinen en straten vernietigd. Struikroven biedt daar een oplossing voor. Buurtbewoners gaan zelf op roverspad om zoveel mogelijk groen te redden van de sloop. Hierdoor wordt op circulaire wijze de biodiversiteit op peil gehouden. Dit wordt gedaan in samenwerking met omwonenden. Struikroven is daarom niet alleen een groene, maar ook een actieve sociale buurtactiviteit.

Dilemma

De missie is glashelder: Struikroven als vast onderdeel van élk sloop-proces in Nederland. Dit samen mét en vóór de buurt. Na de oprichting merkte Bernice al snel dat Struikroven een landelijk probleem is. Binnen de opschalingsfase kampt ze met verschillende vragen over de aanpak van deze opschaling. Door deel te nemen aan de Dilemma Leergang hoopt Bernice uiteindelijk steviger geworteld te zijn als organisatie.

Benieuwd?


“Struikroven is vaak een begin van meer sociale verbindingen in de buurt, en een mooie kans voor vergroening van de buurt.”

Wouter van Niel

Architectuurlessen

Impact

Architectuurlessen is opgericht door Wouter met het plan om het ontwerpend denken – met architectuur als middel – beter vorm te geven in het onderwijs. Leerlingen worden door middel van workshops en projecten uitgedaagd om via architectuur te denken in mogelijkheden, het creatieve proces bewust te sturen en te reflecteren op hun ontwerpkeuzes. Het is aan de ontwerpers van nu en in de toekomst om een brug te slaan tussen technologische mogelijkheden en menselijke behoeftes. Het creatieve proces van ‘design thinking’ vormt hierin een belangrijke sleutel om tot passende oplossingen. Als oefening in dit denken is architectuur bij uitstek geschikt: naast een sterk beeldende kracht biedt architectuur duidelijke ontwerpkaders.

Dilemma

Architectuurlessen staat op het kantelpunt om een schaalsprong te maken: van provinciale aanbieder naar een landelijk bereik. Daarin staat het lesmateriaal centraal waarmee zoveel mogelijk kinderen in aanraking worden gebracht met ontwerpprocessen, optioneel verzorgd door een lokale architect voor de klas. Die verandering maakt dat het businessmodel verandert en het bedrijf er een logistieke uitdaging bij krijgt. Daarnaast is Wouter op een andere manier tegen de waardebepaling van zijn bedrijf aan gaan kijken. Zijn architectuurlessen bestaan uit uniek lesmateriaal waardoor nieuwe energie gecreëerd wordt en leerlingen beter inzicht krijgen in elkaars talenten. Dat laatste krijgen ze vaker teruggekoppeld van opdrachtgevers, maar kan als waardepropositie mogelijk beter naar voren worden gebracht in de communicatie.

Benieuwd?


“Architectuurlessen brengt leerlingen in aanraking met ontwerpen en het ontwerpproces, om hun creatieve, sociale en maakvaardigheden te ontwikkelen.”

Nadia van den Heuvel

Ictoria

Impact

Ictoria werkt met energieke en enthousiaste medewerkers die zich niet laten beperken door hun fysieke of mentale uitdaging. Zij hebben een enorme drive om als mens én professional te streven naar een maximaal resultaat. Het team zet zich graag in voor het creëren van een website, een mooie social media huisstijl of een geweldige folder. De oneindige ambitie van Ictoria is dan ook een kwalitatief leven voor haar medewerkers. Hierdoor kunnen zij hun eigen inkomen genereren, maatschappelijke kosten beperken en deelnemen aan een inclusieve maatschappij; nu én in de toekomst.

Dilemma

Ictoria kent een aantal dilemma’s op het gebied van positionering. De vraag: “Hoe positioneer je je nou ten opzichte van de wereld?” staat hierbij centraal. Door middel van de Dilemma Leergang hoopt Nadia hier een antwoord op te vinden. De resultaten van de leergang wil Nadia graag gebruiken om de impact van Ictoria te vergroten en de kwaliteit van leven voor heel veel mensen te verbeteren.

Benieuwd?


“Bij Ictoria wordt dienstverlening ingezet als middel om de kwaliteit van leven voor anderen te vergroten."

Diana van Bokhoven

Groentjessoep

Impact

Ieder kind weet hoe gezond eten helpt om lekker in je vel te zitten. Dat streven Diana en Anne na met hun concept Groentjessoep. Natuurlijk gaat het daarbij om het tegengaan van overgewicht, maar gezond eten draagt ook bij aan je concentratievermogen en stemming. Gezonder eten zorgt er dus voor dat je je fijner voelt in je lichaam en hoofd. En dat wilen ze kinderen graag meegeven. Met Groentjessoep krijgen kinderen een extra groentemoment op de dag, maken ze kennis met verschillende smaken en worden kinderen zich bewust van de kracht van groente.

Dilemma

“Transformeer in een ondernemer die ieder dilemma het hoofd kan bieden”, klonk voor Diana als een droom. Één van de dilemma’s waar ze als impact-ondernemer tegenaan loopt, is financiering. Samen met Anne streeft ze een inclusieve en strucurele aanpak na, wat betekent dat er maatschappelijk geld nodig is. Maar waar moet deze financiële impuls vandaan komen? Door haar deelname aan de dilemmaleergang hoopt Diana haar impactonderneming een flinke versnelling te geven waardoor ze nóg meer impact kunnen maken.

Benieuwd?


“Met Groentjessoep worden kinderen wijzer over gezond eten én ervaren ze het ook.”

Lees verder over de impactondernemers